ตำนานของเหล่าเทพเทวดา


ในสมัยโบราณกาล ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มีความเกี่ยวพันกันอย่างอย่างลึกซึ้ง  ตำนานของเหล่าเทพเทวาที่ปรากฏก็แทบจะเป็นเทพองค์เดียวกัน  ที่ทางเราได้รวบรวมมาเป็นเพียงบางส่วนของหลายๆตำนานที่ได้เล่าบอกขานกันมา  หากมีอะไรผิดพลาด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ตำนานพญานาค
"พญานาค"

 “นาค” หรือ “พญานาค” เป็นสัตว์หิมพานต์ กึ่งสัตว์ กึ่งเทพ มีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์มากมาย ลักษณะคล้ายงูใหญ่ แต่มีหงอน ดวงตาสีแดง เกล็ดมีหลายสี  และหากพญานาคองค์ใดที่มีบารมีและอิทธิฤทธิ์สูง ก็จะสามารถแผ่เศียรได้อีก นอกจากนี้นาคก็ยังมีสภาวะเป็นทิพย์ คือสามารถจำแลงร่างเป็นคนได้ตามใจปรารถนา มีอิทธิฤทธิ์ในการบันดาลให้เกิดฝนอีกด้วย มักมีควาเลือมใสในพุทธศาสนา

ตำนานแก้วมณีนาคราช
"มณีนาคราช" ดวงแก้ววิเศษแห่งพญานาค

มณีนาคา แก้วมณีนาคราช นาคมณี แก้วพญานาค แก้วจันทรกาล หรืออีกหลากหลายขื่อที่ถูกเรียกขาน มีความเชื่อกันว่าเป็นดวงแก้ววิเศษประจำกายของพญานาค ซึ่งเมื่อพญานาคตนนั้นมีอายุขัยถึงวัยอันควรรวมถึงบุญบารมีที่สะสมมา

ตำนานพระพิฆเนศ
"พระพิฆเนศ" เทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร มีพระเศียรเป็นช้าง มีพระวรกายเป็นมนุษย์ ทรงเป็นโอรสของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวีปัจจุบันด้รับการยกย่องและบูชาจากผู้คนทั่วโลกในทุกสายอาชีพ เพราะเป็นเทพที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวัง หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ และอื่นๆ

ตำนานพระตรีมูรติ
"พระตรีมูรติ" มหาเทพสูงสุด

เป็นการอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรัก

ตำนานพระพรหม
"พระพรหม" มหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่ง

พระพรหม เปิ็นเทพที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาพร้อมจักรวาล เป็นมหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่งในทั้งสามโลก ทรงมีอำนาจในการลิขิตชะตาชีวิต โดยควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรม ผู้ใดที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมดังปราถนาทุกประการ

ตำนานพระศิวะ พระอิศวร
"พระศิวะ" มหาเทพผู้ทำลาย

พระศิวะ (หรือพระอิศวร) เป็นพระบิดาของพระพิฆเนศ เป็นมหาเทพที่มีหน้าทีทำลายสิ่งไม่ดีทั้งปวงในสามโลก ร่างกำยำ นุ่งห่มหนังเสือ มีดวงตาที่สามอยู่กลางหน้าผากใช้ทำลายทุกสรรพสิ่ง ผู้คนมักขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ตำนานพระวิษณุ
"พระวิษณุ" มหาเทพผู้คุ้มครอง"

พระวิษณุ (หรือพระนารายน์) เป็นมหาเทพที่มีหน้าที่รักษาและคุ้มครองสรรพสิ่งทั้งสามโลก มีครุฑเป็นพาหนะ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเอาชนะต่อทุกสิ่ง ทรงบันดาลอำนาจวาสนาให้ทุกผู้คนที่ระลึกถึงท่านเสมอ

ตำนานพระแม่สุรัสวดี
"พระแม่สุรัสวดี" เทวีแห่งศิลปทุกแขนง"พระพิฆเนศ"

พระแม่สุรัสวดี เป็นชายาของพระพรหม พระองค์เป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง เหมาะสำหรับการบูชาโดย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และศิลปิน

พระแม่ปวารวตี
"พระแม่ปราวตี" (พระแม่อุมาเทวี) เทวีแห่งอำนาจ บารมี

พระชายาคู่บารมีของพระศิวะ มีพระโอรสด้วยกันสองพระองค์คือ พระขันธกุมาร เทพแห่งสงคราม และพระพิฆเนศ เทพแห่งปัญญา พระนางทรงเป็นสัญลักษณ์ของพลังอิสตรีที่คอยสนับสนุน อุทิศตน และเป็นพื้นฐานอำนาจแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ตำนานพระแม่ลักษมี
"พระแม่ลักษมี" เทวีแห่งความร่ำรวย อุดมสมบฎูรณ์

พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาของพระวิษณุ และเป็นพระมารดาของกามเทพ เป็นผู้ที่งามทั้งรูปโฉมและกริยามารยาท วาจาเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความไพเราะ ผู้คนมักขอพรเพื่อความอุดมสมบูรณ์และร่ำรวย

ตำนานพระแม่กาลี
"พระแม่กาลี" เทวีผู้อยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

เป็นปางอวตารอีกภาคหนึ่งของพระแม่ปราวตี มีพระวรกายสีดำ มีพระพักตร์ที่ดุร้ายน่าสะพรึงกลัว ดูดุดัน เกรี้ยวกราด ริมฝีปากมีหยดเลือดเป็นทางยาว ทรงอวตารมาเพื่อกำหราบเหล่าอสูร ปีศาจ และมนุษย์ที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง 

ตำนานพระแม่ธุรคา
"พระแม่ทุรคา" เทวีแห่งความกล้าหาญ

เป็นปางอวตารอีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเพื่อกำจัดอสูรมหิษาสูร โดยพระศิวะมหาเทพเป็นผู้ประกอบพิธีกำเนิดให้พระนางจากธาตุทั้งห้าของจักรวาล

ตำนานพระแม่คงคง
"พระแม่คงคา" เทวีแห่งสายน้ำ

พระแม่คงคา เกิดจากโถน้ำของพระพรหม เป็นเทพนารีผู้ดูแลและรักษาสายน้ำคงคา ชาวฮินดูจึงถือว่าน้ำจากแม่น้ำคงคาสามารถชำระล้างบาปของมนุษย์ได้

ตำนานพระราหู
"พระราหู" เทพแห่งการเปลี่ยนแปลง

พระราหู เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปกรรม ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา เกิดมาหน้าเป็นยักษ์หางเป็นนาค แต่โดนจักรของพระวิษณุตัดขาดจนแยกเป็นสองส่วน เหลือแต่ตัวส่วนบน การไหว้พระราหู ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี

ี่
ตำนานพระเกตุ
"พระเกตุ" เทพแห่งความคุ้มครองและปกป้อง

พระเกตุ เกิดจากหางของพระราหูที่ถูกกงจักรของพระวิษณุตัด เป็นเทวดานพเคราะห์อีกองค์หนึ่ง แต่มีพลังอันยิ่งใหญ่เหนือเทวดานพเคราะห์อื่นๆ ช่วยขจัดเคราะห์กรรมใดๆไม่ให้เข้ามาใกล้หรือกร้ำกราย 


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.