ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระแม่ลักษมี

ตำนานพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาของพระวิษณุ และเป็นพระมารดาของกามเทพ เป็นผู้ที่งามทั้งรูปโฉมและกริยามารยาท วาจาเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความไพเราะ ผู้คนมักขอพรเพื่อความอุดมสมบูรณ์และร่ำรวย


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.