ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระเกตุ

ตำนานพระเกตุ

พระเกตุ เกิดจากหางของพระราหูที่ถูกกงจักรของพระวิษณุตัด เป็นเทวดานพเคราะห์อีกองค์หนึ่ง แต่มีพลังอันยิ่งใหญ่เหนือเทวดานพเคราะห์อื่นๆ ช่วยขจัดเคราะห์กรรมใดๆไม่ให้เข้ามาใกล้หรือกร้ำกราย


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.