ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระแมทุรคา

ตำนานพระแม่ทุรคา

พระแม่ปารวตี (หรือพระแม่อุมาเทวีย)เป็นชายาคู่บารมีของพระศิวะมหาเทพ (หนึ่งในสามของเทพสูงสุดแห่งจักรวาล อันได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ)

พระแม่ทุรคา เป็นปางอวตารอีกภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี ที่อวตารมาเพื่อกำจัดอสูรนาม “มหิษาสูร” โดยพระศิวะมหาเทพเป็นผู้กอบพีธีให้กำเนิดพระนางจากธาตุทั้งห้าของจักรวาล คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และโลหะ พระโฉมงดงาม พระเกศายายสลวย ผิวกายสีทองแดงส่องประกาย มี 3 พระเนตร ดวงหนึ่งอยู่บนพระนลาฏ สวมอาภรณ์สีแดง มีราชสีห์เป็นพนะบริวาร เป็นปางที่มีภาระหน้าที่ ความเก่งกาจและแข็งแกร่งของสตรีคล้ายกับพระแม่กาลี มี 10-18พระกร ถืออาวุธครบมือ โดยมีอาวุธประจำกายคือ กงจักร, ดาบ, ศร, สังข์ และคฑา

มหิษาสูร เป็นอสูรที่มีอิทธิฤทธิ์มาก และบำเพ็ญตบะจนได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นอมตะ รบชนะเหนือสามโลก ไม่มีผู้ใดฆ่าได้ ยกเว้น หญิงสาวที่ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติและต้องเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เหตุนี้ทำให้มหาเทพทั้งสาม (พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ) ไม่สามารถกำจัดอสูรร้ายได้ด้วยตัวเอง แต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพระแม่ทุรคา

วิธีบูชาพระแม่ทุรคา

สำหรับผู้ที่ประพฤติดีและศรัทธาในตัวพระแม่ พระองค์มักจะประทานพรให้มีอำนาจบารมี มีบริวารที่ดี สามารถเอาชนะศัตรูหรือคู่แข่งได้ทุกเมื่อ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

คาถาบุชาพระแม่ทุรคา

โอม ใจ มาตา ดี (3 จบ)

โอม ชยะ ศรี ปราวตี มาตา (3 จบ)

โอม ศรีมหาทุรเทวะไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม โรคา นะเศนา นะปะหัมสิตษฎา

รษตาตกามาน สะกะละ นะภิษะตาน

ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม

ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม

**หมายเหตุ**  ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ siamganesh.com

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.