รูปปั้นพญานาค 1 เศียรสีทอง ขนาดเทียบกันคนจริง

รูปปั้นพญานาคราช 1 เศียรสีทอง และมณีนาคราช

แก้วมณีนาคราชหลากสี

พญานาคราช รุ่นมหาบารมีมณีนาคราช

“พญานาคราชรุ่นมหาบารมีมณีนาคราช” เป็นงานประติมากรรมรูปปั้นพญานาคราชหนึ่งเศียร ลำตัวยาวขนดตัวอยู่บนกองเงินกองทอง พระนาภีประดับด้วยนาคมณีประจำกายหลากสีที่ผู้บูชาสามารถเลือกสีได้เองตามปรารถนา  มีความงดงามและอ่อนช้อยแต่ดูทรงพลัง  เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ อำนาจวาสนาและบารมี

มณีนาคา  แก้วมณีนาคราช  นาคมณี  แก้วพญานาค  แก้วจันทรกาล  หรืออีกหลากหลายขื่อที่ถูกเรียกขาน   มีความเชื่อกันว่าเป็นดวงแก้ววิเศษประจำกายของพญานาค  ซึ่งเมื่อพญานาคตนนั้นมีอายุขัยถึงวัยอันควรรวมถึงบุญบารมีที่สะสมมา ก็จะส่งผลให้ก่อเกิดแก้วมณีประจำกายส่องแสงงดงามสาดส่องประกายสว่างไสวไปทั่วภพบาดาล เป็นของวิเศษช่วยดลบันดาลให้เกิดทิพยวิมาน อาหารทิพย์ และทิพยสมบัติเป็นแก้วแหวนเงินทองมากมายให้นาคตนนั้นได้เสวยสุขตามผลบุญที่ได้สร้างมา จึงมีความเชื่อกันว่ามณีนาคานี้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์คนใดที่ได้ครอบครองและบูชา จะนำพาให้ชีวิตมีแต่ความสุขสมหวังร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง

พญานาค 4 ตระกูล ได้แก่ ฉัพยาปุตตะ วิรูปักษ์ เอราปถะ กัณหาโคตะมะ

พญาศรีสุทโธนาคราช

พญานาคตระกูลเอราปถะ พญานาคสีเขียว

พญานาคสีเขียวมรกต จัดอยู่ในตระกูล"เอราปถะ" ลำตัวเป็นสีเขียวทับทิม อาศัยอยู่ในพิภพบาดาล มีความใกล้ชิดกับเหล่ามนุษย์มากที่สุด มากด้วยอิทธิฤทธิ์และบารมี อาทิ ปู่ศรีสุทโธนาคราช

พญามุจลินทร์นาคราช

พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคสีทอง

พญานาคสีทอง จัดอยู่ในตระกูล"วิรูปักษ์"  ลำตัวเป็นสีทองอร่าม อาศัยอยู่ในชั้นวิมาน เป็นพญานาคชั้นปกครองคอยควบคุมดูแลพิภพบาดาล มากด้วยอิทธิฤทธิ์และบารมี อาทิ พญามุจลินท์นาคราช

พญาดำแสนนาคราช

พญานาคตระกูลกัณหาโคตะมะ พญานาคสีดำ

พญานาคที่มีลำตัวเป็นสีดำเลื่อมนิลกาฬ มีอำนาจและอิทธิฤทธ์ปฏิหารย์ไม่แพ้ตระกูลอื่น พำนักอาศัยอยู่ในที่เร้นลับ เป็นนักรบแห่งบาดาลที่คอยปกปักรักษาเมืองบาดาลและทรัพย์สมบัติของเมือง  มักเชี่ยวชาญทั้งการศึกและมนตรา อาทิ องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช

พญาดำแสนนาคราช

พญานาคตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคสีขาว

พญานาคมที่มีลำตัวเป็นสีขาวหรือสีเลื่อมรุ้ง มีความงดงามมากเพราะมักจะมีเกล็ดเหลื่อมหลากสี  มีบารมีสูงและอิทธิฤทธิ์มาก ไม่กลัวแม้แต่มนต์อาลัมพายน์ แต่มักพบได้ยาก อาทิ พญาอนันตนาคราช


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.