ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระวิษณุ

ตำนานพระวิษณุ

พระวิษณุ (หรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์) ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือว่าพระองค์เป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดในจักรวาล เป็นมหาเทพผู้ปกปักรักษาสรรพสิ่ง (สามมหาเทพสูงสุดของจักรวาล คือ พระพรหม(พระผู้สร้าง) พระวิษณุ(พระผู้ปกป้องรักษา) พระศิวะ(พระผู้ทำลาย) และเมื่อสามพระองค์อวตารมาเป็นร่างเดียวกัน ก็จะเรียกว่า “พระตรีมูรติ” มีสามเศียรของทั้งสามพระองค์ในร่างเดียวกัน)

สำหรับชาวฮินดูในนิกายไวษนพ จะนับถือว่าพระวิษณุเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล (ในขณะเดียวกัน นิกายไศวะนิกาย จะนับถือพระศิวะเป็นมหาเทพสูงสุด นิกายพัทยะ จะนับถือพระพิฆเณศเป็นเทพสูงสุด เป็นต้น ในอินเดียมีชาวฮินดูที่แตกต่างกันไปมากมายหลายนิกาย)

พระองค์เป็นมหาเทพที่มีรูปกายงดงาม ผิวดูเปล่งปลั่งสดใสราวกับทองคำ สวมใส่ฉลองพระองค์ที่งดงามวิจิตรการตา ทรงล่วงรู้ถึงความคิดในใจของทุกสรรพสิ่ง ทรงช่วยขจัดบาปให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ มีพระแสงอาวุธคู่วรกายถึงสิบชนิด เรียกว่า ทศายุทธ อันได้แก่ หอก คฑา ขรรค์ บาศ กงจักร ธง ธนู ตรีศูล สังข์ ขวาน

พระองค์ทรงประทับอยู่ในมหาสมุทรที่เรียกว่า “เกษียรสมุทร” ที่เป็นทะเลน้ำนม อยู่ครองคู่กับพระมเหสีคู่บารมีคือพระแม่ลักษมี พระแม่ผู้ประทานความสมบูรณ์และผาสุกแกทุกผู้ที่ศรัทธา มีพญาครุฑเป็นพาหนะบริวาร มีพญานาคเป็นบัลลังค์บริวาร(พญาอนันตนาคราช)

นอกจากนี้พระวิษณุเป็นมหาเทพที่อวตารมายังโลกมนุษย์อยู่หลายครั้ง โดยที่เรารู้จักกันดีคือ “พระราม”ในตำนานเรื่องรามเกียรติ และ”พระกฤษณะ”ผู้ให้กำเนิดคัมภีร์ภควัทคีตาในตำนานเรื่องมหาภารตะ

วิธีบูชาพระวิษณุ
ของถวาย:
คาถาบูชา


โอม นะโม นารายะณา ยะนะมาฮา

โอม สะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกษณัม

สะหาระวักษะสถะละ เกาวตุภะ ศริยัม นะมามิวิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.