พระพิฆเนศสีขาว พระศานตายะ คณปติ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศสีขาว พระศานตายะ คณปติ

พระพิฆเนศสีขาว รุ่นพระศานตายะ คณปติ

"ผู้ประทานความสุขสงบและร่มเย็น"

พระพิฆเนศเป็นเทพที่มีพระนามเรียกขานมากถึง 108 พระนาม   ส่วนพระนามว่า "พระศานตายะ คณปติ " เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระองค์ในลำดับที่ 21  อันมีความหมายว่า "ผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็น"

ปางนี้มีเทวลักษณะที่โดนเด่นคือ พระเนตรพริ้ม เกล้ามวยผมเป็นลายริ้ว ผิวขาวบริสุทธิ์  มีสัญลักษณ์รูปตรีศูลสีทองแห่งองค์พระศิวะอยู่กลางหน้าผาก ดูสงบนิ่ง สุขุม มั่นคง แต่อ่อนโยน  เปี่ยมด้วยความเมตตา  เป็นปางมหามงคล ประทานพรให้ได้รับความสุขสงบร่มเย็น ความสำเร็จทั้งปวง อำนาจ วาสนา บารมี บริวาร รวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นโอรสขององค์พระศิวะ(หรืออีกนาม พระอิศวร)ผู้ซึ่งตามตำนานของฮินดูทรงเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตา 

พระองค์มีรูปลักษณ์ที่ต่างจากเทพอื่นๆ คือ  มีพระเศียรเป็นช้าง พระวรกายเป็นคน  ทรงเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากจนแทบจะมีเทพใดเสมอเหมือนในสามโลก มีปัญญาเป็นเลิศ เฉลียวฉลาดและรอบรู้ในทุกๆด้าน มีความกล้าหาญ และกตัญญูต่อบิดาและมารดา พระองค์จึงเป็นที่รักยิ่งของทั้งพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี รวมทั้งเหล่าเทพทั้งหลาย

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังทรงได้รับพรจากองค์วิษณุ ให้ถือพระองค์เป็นองค์ปฐมเทพในการบูชา หรือเป็นเทพที่ต้องได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นองค์แรกก่อนที่จะไปกราบไหว้บูชาเทพองค์อืนๆในเทวาลัย มิฉะนั้นการบูชานั้นจะไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง

พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ราคา

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พระพิฆเนศสีขาว ปางพระศานตายะคณปติ  สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงรวมฐานประมาณ 12 นิ้ว  นำหนัก 2.5 กิโลกรัม 

พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านหน้า
พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านหน้าขวา
พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านหน้าซ้าย
พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านข้าง
พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านข้างขวา
พระพิฆเนศ พระศานตายะคณปติ ด้านหลัง
บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พระพิฆเนศ รุ่นพระศานตายะคณปติ
รายการ ราคา จำนวน
1. พระศานตายะคณปติ 3,500บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.
zzz