ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระตรีมูรติ

ตำนานพระตรีมูรติ

ชาวฮินดูมีความเชื่อว่า ในจักรวาลนี้ปกครองโดยมหาเทพสูงสุด 3 พระองค์ คือ 

เปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่า เกิดขึ้น คงอยู่ และดับสูญ

พระตรีมูติ หรือเทพทัตตาเตรยะ (Trimurati หรือ Trinity) หมายถึงการอวตารของทั้งสามมหาเทพรวมเป็นร่างเดียวกัน มีสามเศียรหรือสามพระพักตร์ในร่างเดียวกัน ถือเป็นการรวมพลังของทั้งสามมหาเทพ นับว่าเป็นจุดสูงสุดของเทพทั้งปวงแห่งจักรวาล มีวัวเป็นพาหนะ และมีสุนัขสี่ตัวเป็นบริวาร

การรวมพลังอำนาจของทั้งสามพระองค์ เป็นการประทานพรสูงสุดของมหาเทพให้กับผู้ที่ศรัทธา ให้เกิดความสุข ความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จในทุกประการ

แม้จะมีชาวไทยบางกลุ่มมีความเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพแห่งความรัก จนมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่า ทุกวันพฤหัสเวลา 21.30น. พระตรีมูรติจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ จึงเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาวมักจะมาอธิษฐานขอให้สมหวังในความรักกัน ซึ่งแม้จะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการให้พรของมหาเทพ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรที่ก่อให้เกิดความรักและใส่ใจในผู้คนเท่านั้น  

วิธีบูชาพระตรีมูรติ

ของถวาย


บทสวด

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ 

ข้าพเจ้า นาย,นาง............ (บอกชื่อ นามสกุลและที่อยู่) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ. บัดนี้ 

(.....ขอพร....) 

 เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า 

ทีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันตะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ) 


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.