ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระราหู

ตำนานพระราหู

พระราหู เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปกรรม ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา เกิดมาหน้าเป็นยักษ์หางเป็นนาค แต่โดนจักรของพระวิษณุตัดขาดจนแยกเป็นสองส่วน เหลือแต่ตัวส่วนบน การไหว้พระราหู ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.