รูปปั้นพระแม่กาลี

เทวรูปพระแม่กาลี

รูปปั้นพระแม่กาลี

พระแม่กาลี ปางมหากาลียะเทวีศรีมาตา

"มหากาลี มหาเทวีผู้ทรงมหิทธา ผู้ปกป้องและทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง"

"พระแม่กาลี" หรือเจ้าแม่กาลี  เป็นปางอวตารอีกภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี (ชายาคู่บารมีขององค์พระศิวะ หนึ่งในสามมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาล) มีพระวรกายเป็นสีดำ มีพระพักตร์ที่ดูดุดันเกรี้ยวกราดน่าสะพรึงกลัว แลบลิ้นยาวเป็นสีแดงสด ริมฝีปากมีหยดเลือดไหลเป็นทาง ร้อยหัวกะโหลกเปื้อนโลหิตเป็นสร้อยสังวาลย์ ทรงอวตารมาเพื่อกำหราบเหล่าปีศาจ อสูร และมนุษย์ที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ด้วยมหาอิทธิฤทธิ์ที่มีอย่างมากมายมหาศาลเหนือเหล่าเทพทั้งปวง แต่แม้พระแม่กาลีจะดูน่ากลัว แต่พระองค์ก็ยังคอยคุ้มครอง ดูแล และปกปักษ์รักษามนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติดีและมีศรัทธาในพระองค์

"พระแม่กาลี" หรือเจ้าแม่กาลี  เป็นปางอวตารอีกภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี (ชายาคู่บารมีขององค์พระศิวะ หนึ่งในสามมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาล) มีพระวรกายเป็นสีดำ มีพระพักตร์ที่ดูดุดันเกรี้ยวกราดน่าสะพรึงกลัว แลบลิ้นยาวเป็นสีแดงสด ริมฝีปากมีหยดเลือดไหลเป็นทาง ร้อยหัวกะโหลกเปื้อนโลหิตเป็นสร้อยสังวาลย์ ทรงอวตารมาเพื่อกำหราบเหล่าปีศาจ อสูร และมนุษย์ที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ด้วยมหาอิทธิฤทธิ์ที่มีอย่างมากมายมหาศาลเหนือเหล่าเทพทั้งปวง แต่แม้พระแม่กาลีจะดูน่ากลัว แต่พระองค์ก็ยังคอยคุ้มครอง ดูแล และปกปักษ์รักษามนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติดีและมีศรัทธาในพระองค์

มีความเชื่อกันว่าหากผู้ศรัทธาอยู่ในศีลในธรรมและคอยสวดมนต์บูชาสรรเสริญพระองค์อยู่เป็นประจำ พระแม่กาลีก็จะประทานพรให้พบกับความสงบสุข ความสำเร็จและสมปรารถนาในทุกๆสิ่ง ทั้งเรื่องของโชคลาภ ความร่ำรวย อำนาจวาสนาบารมี ปลอดภัยจากโรคร้ายรวมทั้งอุบัติเหตุและภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งช่วยขจัดปัดเป่ามนต์ดำหรือขจัดคุณไสยทั้งหลายมิให้กร้ำกรายทำร้ายคนในครอบครัว

เทวรูปพระแม่กาลี

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พระแม่กาลี รุ่นมหากาลาลียะเทวีศรีมาตา สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงรวมฐานประมาณ 10 นิ้ว  นำหนัก 1.8 กิโลกรัม 

รูปปั้นพระแม่กาลีด้านหน้า
รูปปั้นพระแม่กาลีหน้าเต็ม
รูปปั้นพระแม่กาลีด้านข้าง
รูปปั้นพระแม่กาลีด้านขวา
คาถาบูชาพระแม่กาลี

Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

เทวรูปพระแม่กาลี
รายการ ราคา จำนวน
1. มหากาลียะเทวีศรีมาตา 3,500บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.