ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระแม่คงคา

ตำนานพระแม่คงคา

พระแม่คงคา เกิดจากโถน้ำของพระพรหม เป็นเทพนารีผู้ดูแลและรักษาสายน้ำคงคา ชาวฮินดูจึงถือว่าน้ำจากแม่น้ำคงคาสามารถชำระล้างบาปของมนุษย์ได้


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.