รูปปั้นพญานาค 7 เศียร

พุทธศิลป์ดินศิลา

เป็นทีมงานประติมากรนักปั้นที่มีความไหลหลงในการสรรสร้างงานศิลปะที่เกิดจากความศรัทธาภายในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในแนวทางพุทธศิลป์ หรือเทวศิลป์ เพียงหวังว่าผลงานจะช่วยจรรโลงใจให้ผู้คนเกิดความศรัทธาในศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งเป็นสิริมงคคลต่อชีวิตของท่านด้วยเทอญ

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาค 7 เศียร

รูปปั้นพญานาค 7 เศียร รุ่นมหาเศรษฐี

พระคันธาระ

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

พระพทธรูปสีขาวศิลปะคันธาระ ปฐมบทแห่งงานประติมากรรมพุทธศิลป์

พระพิฆเนศสามเศียร

พระพิฆเนศ 3 เศียร

ปางตรีมุขคณปติ มหาบารมีสามภพ

พระพิฆเนศสีขาว พระศานตายะ คณปติ

พระพิฆเนศ รุ่นพระศานตายะ คณปติ

พระผู้ประทานความสุข สงม ร่มเย็น และสมหวัง

รูปปั้นพระแม่กาลี กาลียะเทวีศรีมาตา

พระแม่กาลี กาลียะเทวีศรีมาตา

เทวีผู้ปกปักรักษา ผู้ขจัดอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง

พระพิฆเนศ รุ่นพลังแห่งความเข้มแข็ง

เทพแห่งปัญญาผู้เป็นแสงสว่างนำทางให้ยามท้อใจ ให้เข้มแข็งกล้าหาญ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2020.  All rights reserved.