นโนบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทฯ มีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น
การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเหมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น อันได้แก่
 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล์
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ หรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด
หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ทางเรายินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นของท่าน โปรดส่งข้อความมาที่ admin@BuddhasilpDinSila.com  หรือติดต่อเราได้ที่...
พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก.คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล

461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. สายด่วน 089-7623334

Privacy Policy

Soffcare recognizes then importance of your privacy and the importance of protecting your personally identifiable information, such as your name, E-mail address, mailing address and credit card information. Please take a moment to review this "Privacy Policy" which describes how we collects, uses and shares your information.
 • Your order is shipped discreetly in a plain package with a shipping label from "BuddhasilpDinSila". There is nothing written on the package that identifies the contents.
 • When you select to make a purchase from our website, we collect your name, shipping address, telephone number and email address. This information is gathered via the website order page, or via order from your complete and send to us via mail and fax.
 • Soffcare does not collect, store, or retain your credit card information. When you reach the point in the order process where you have chosen to submit your credit card information, the information is submitted to a third party, PayPal.
 • Certain non-personal information about you may be collected by the standard operation of Soffcare's servers, such as Internet browser types being used, IP address and referral website addresses.
 • Soffcare will NEVER trade, lease or sell your name, e-mail address, or other personal information to any third parties with the exception of those parties (ie: fulfillment center) with whom it is necessary to share this information to fulfill your order.
 • Soffcare may uses cookies to provide you with a personalized experience, authorize certain product features, track and understand traffic patterns, and track performance of sales affiliates. Any personally identifiable information contained in a cookie is treated as the same as any other personally identifiable information your may have provided to us.
We may use your personal information as follows;
 • Communicate with you regarding your account and any customer service issues, including sending you e-mail to confirm your order.
 • Contact you to confirm receipt of your order, respond to your communications, confirm your subscription to mailing lists, participate in customer satisfaction surveys, reset your password if applicable and provide you with news, newsletters, updates, promotions, new products, special offer and information.
 • Provide the third party fulfillment center with your name and address in order to ship your order to you.
We may update this Privacy Policy from time to time to reflect changes in the scope of Soffcare customer support, order processing, the law, or industry initiatives, among other reasons. If we make any updates that significantly change the way we treat your personally identifiable information, we will notify you by placing a prominent notice on our website. Any changes made to this Privacy Policy will be effective upon the posting of new Privacy Policy on our website.
If you have any questions or concerns about this privacy aspects of our products or services, please contact us through our website as noted above or write to us at:
BuddhasilpDinSila

Costique International Co., Ltd.

461/1-3 Soi Kaewfa, Siphaya Rd., Mahapleutharam, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.