พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

พระพุทธรูปสีขาว ศิลปะแห่งคันธาระ ปฐมบทของงานประติมากรรมพุทธศิลป์

มีความเชื่อกันว่าหลังสมัยพุทธกาล   ในรัชสมัยของพระเจ้านิษกะแห่อินเดีย พระพุทธรูปรูปแบบศิลปะคันธาระ (หรือ คันธารราฐ) เป็นพระพุทธรูปองค์แรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยได้อิทธิพลทางด้านศิลปะมาจากชาวกรีกโรมัน

มีพุทธลัษณะที่ค่อนข้างโดดเด่น เป็นองค์พระพุทธรูปสีขาว มีรัสมีสีทอง พระพักตร์งดงาม พระเกศาหยิกสลวย มีจีวรเป็นริ้วผ้าธรรมชาติ ได้รับการชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก  เหมาะสำหรับบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

Card image cap

งานประติมากรรมพระพุทธรูปศิลปะคันธาระสำหรับบูชา  เป็นพระพุทธรูปสีขาว รัสมีสีทอง สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงประมาณ 8.5 นิ้ว หน้าตัก 5 นิ้ว น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พระพุทธรูปคันธาระ
รายการ ราคา จำนวน
1. องค์สีขาว 1,999บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.