พระพิฆเนศ 3 เศียร

ปางพระตรีมุขคณปติ มหาบารมีสามพิภพ

"พระตรีมุขคณปติ "   เป็นปางอวตารปางหนึ่งขององค์พระพิฆเนศ 1 ใน 32 ปางโบราณ  ตามคัมภีร์ "มัดกะลา ปูราณา" ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู 

มีเทวลักษณะที่โดดเด่นคือมีสามเศียรหกกร โดยสามเศียรแสดงถึงอำนาจและบารมีของพระองค์แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งจักรวาลครอบคลุมทั้งสามพิภพคือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และพิภพอสูร ส่วนพระกรทั้งหก พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานพร พระหัตถ์อื่นๆทรงถือ บ่วงบาศ ปฎัก ลูกประคำ และโถน้ำผึ้ง

เป็นปางมหามงคล ประทานพรให้ได้รับความสำเร็จทั้งปวง มีอำนาจ บารมี บริวาร รวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง

Card image cap

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พระพิฆเนศสามเศียรสำหรับบูชา สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงประมาณ 12 นิ้ว  นำหนัก 3.4 กิโลกรัม มี 2 สี คือ สีทอง และสีขาว

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พระพิฆเนศสามเศียร
รายการ ราคา จำนวน
1. องค์สีทอง 5,900บ.
2. องค์สีขาว 5,900บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.