ตำนานเทพและวิธีบูชา > ตำนานพระพิฆเณศ

ตำนานพระพิฆเนศ

ในจักรวาลนี้ปกครองด้วยเทพเจ้าตรีมูรติอันเป็นเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งพระองค์ก็ได้แบ่งภาคเป็น 3 องค์ เพื่อทำหน้าที่ต่างกันสามประการ คือ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และพระศิวะ (พระอิศวร)

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นบุตรของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตาพระองค์มีรูปลักษณ์ที่ต่างจากเทพอื่นๆ มีเศียรเป็นช้าง ลำตัวเป็นคน มีหลายพระหัตถ์ ในมือถือสิ่งของมงคลต่างชนิด

พระองค์ทรงเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากจนแทบจะมีเทพใดเสมอเหมือนในสามโลก และด้วยความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ และกตัญญูขององค์พระพิฆเนศ พระองค์จึงเป็นที่รักยิ่งของทั้งพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี จนพระองค์กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูของบุตรที่มีต่อมารดา 

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงได้รับพรจากองค์วิษณุ ให้ถือพระพิฆเนศเป็นองค์ปฐมเทพในการบูชา หรือเป็นเทพที่ต้องได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นองค์แรกก่อนที่จะไปกราบไหว้บูชาเทพองค์อืนๆในเทวาลัย มิฉะนั้นการบูชานั้นจะไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง

กำเนิดพระพิฆเนศ

ศาสนาพราหมณ์เกิดในประเทศอินเดียประมาณกว่า 1,000 ปีก่อนพุทธศาสนา ทั้งยังมีบันทึกว่าพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เรียนรู้คำสอนของศาสนาพราหมณ์จากอาจารย์อาฬาระดาบสและอุททกะดาบสจนจบไตรเพท ศาสนาพุทธจึงมีความผูกพันธ์กับศาสนาพราหมณ์อย่างลึกซึ่งแต่กาลก่อนมา

ศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อว่าในจักรวาลนี้ ถูกปกครองด้วยเทพเจ้าตรีมูรติอันเป็นเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งพระองค์ก็ได้แบ่งภาคเป็นมหาเทพ 3 องค์ เพื่อทำหน้าที่ต่างกันสามประการ คือ...

พระศิวะทรงมีพระมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี (หรือ พระนางปราวดี) ทั้งสองพระองค์ทรงสถิตอยู่ในวิมานใหญ่บนเขาไกรลาศ  

กระทั่งวันหนึ่ง พระศิวะต้องออกเดินทางไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานาน พระแม่อุมาเทวีเลยเกิดความเหงาเนื่องจากต้องอยู่เพียงลำพัง เลยคิดอยากจะมีพระโอรสสักคนไว้เป็นเพื่อนและคอยดูแลพระนางยามที่พระศิวะไม่อยู่

จึงปั้นดินเหนียวขึ้นเป็นรูปคน แล้วใช้พระเวทเสกให้กลายเป็นเด็กหนุ่มรูปงาม แล้วทรง ประทานพระนามให้ว่า “พระพิฆเนศ” และทรงมอบหน้าที่สำคัญให้เป็นผู้ดูแลประตูทางเข้าพระตำหนัก ป้องกันไม่ให้คนภายนอกไปรบกวนพระนาง

พระพิฆเนศ ทรง ได้รับการดูแลและสอนสั่งจากพระแม่อุมาเทวีอย่างใกล้ชิด จึงมีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ในทุกด้าน รวมทั้งมีความองอาจ กล้าหาญ และมีอิทธิฤทธิ์มากจนจะหาเทพใดเสมอเหมือนได้ในสามโลก มีความอ่อนน้อมและกตัญญูต่อองค์พระมารดา พระองค์จึงเป็นที่รักยิ่งของพระแม่อุมาเทวี

แต่ครั้นพระศิวะเดินทางกลับจากการบำเพ็ญสมาธิ เมื่อมาถึงหน้าพระตำหนัก พระพิฆเนศซึ่งไม่รู้ว่าพระศิวะเป็นใคร จึงประกาศกร้าวไม่ให้พระศิวะล่วงล้ำเข้าไปในพระตำหนัก เพื่อมิให้เป็นการรบกวนพระแม่อุมาเทวีที่กำลังสรงน้ำอยู่ ส่วนพระศิวะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระนางอุมาเทวี จึงตวาดกลับให้เด็กหนุ่มจงหลีกไปเสีย แต่พระพิฆเนศก็ยังยืนยันที่จะไม่ให้พระศิวะเข้าไป เพราะตนต้องรักษาหน้าที่ของพระองค์ที่พระมารดามอบหมายให้ปกป้องตำหนักไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระนาง พระศิวะเมื่อถูกขัดใจ จึงทรงพิโรธ จึงเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรง สั่นสะเทือนถึงสามโลก แม้เทพเทวดาองค์อื่นก็ไม่กล้าเข้ามาห้ามศึก แต่ในที่สุด พระพิฆเนศก็ได้พ่ายแพ้ต่อองค์ศิวะ และพระเศียรก็ถูกตรีศูลของพระศิวะตัดขาดหายไป

เมื่อพระนางอุมาเทวีได้ยินเสียงการต่อสู้ที่รุนแรง จึงรีบเสด็จออกมาดู แต่ไม่ทันกาลเสียแล้ว พระนางแทบสิ้นสติเมื่อทอดพระเนตรเห็นร่างของพระโอรสนอนทอดกายอยู่บนพื้นอย่างไร้พระเศียร

พระนางจึงตัดพ้อต่อว่าทำไมพระศิวะถึงโหดร้ายจนประหารพระโอรสองค์น้อยของพระองค์ได้ลงคอ ทั้งๆที่พระโอรสเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีความผิดอันใดเลย เพียงแต่ปฎิบัติตามคำบัญชาของพระมารดาให้เฝ้าประตูพระตำหนัก

องค์พระศิวะจึงรู้สึกเสียพระทัยเมื่อรู้ภายหลังว่าเด็กหนุ่มเป็นพระโอรสของพระองค์เช่นกัน จึงรับปากพระเทวีว่าจะชุบชีวิตให้พระโอรส แต่เนื่องจากพระเศียรหายไป และใกล้จะถึงเวลาเช้าแล้ว การชุบชีวิตต้องกระทำก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้น พระศิวะจึงมีพระบัญชาให้เทพผู้ติดตามรีบเร่งเดินทางไปทางทิศเหนือ เมื่อเจอสิ่งมีชีวิตใดเป็นชีวิตแรก ก็ให้รีบตัดศรีษะมา

ไม่นานนัก เทพผู้ติดตามก็ได้กลับมาพร้อมกับศรีษะของช้างน้อย พระศิวะจึงนำมาต่อกับร่างของพระโอรสแล้วชุบชีวิตให้ใหม่

พระโอรสจึงฟื้นชีวิตมาอีกครั้ง พระโอรสจึงขอประทานอภัยพระบิดาในความไม่รู้ของตน และคอยถวายงานดูแลพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีด้วยความกตัญญูเสมอมา จนเป็นที่รักยิ่งของทั้งสองพระองค์

108 พระนามของพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศมีพระนามมากถึง 108 พระนาม โดยแต่ละพระนามมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้...

     

พระพิฆเณศ 32 ปาง

เราอาจจะพบเจอพระพิฆเนศในลักษณะหลายๆปางด้วยกัน แต่จากคัมภีร์โบราณ "มัดกะลา ปูรานา" ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้กล่าวว่าพระพิฆเนศได้อวตารมาทั้งหมด 32 ปางด้วยกัน

ปัจจุบันมีจึงผู้ศรัทธาหลายท่าน ใช้ความหมายของแต่ละปางในการเลือกหาบูชาองค์พระพิฆเนศในรูปแบบที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่เลือกปางที่มีความหมายเหมาะกับสายอาชีพเป็นส่วนใหญ๋ Card image cap

1. ปางวัยเด็ก (พระบาลคณปติ / BALA GANAPATI)

ลักษณะรูปลักษณ์เป็นเด็กน้อยในวัยเยาว์ พระวรกายเป็นสีแดงเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้า ภูษาสีทองแห่งรุ่งอรุณ มี 4 พระกร มือถือช่อดอกไม้ ต้นออ้ย ผลไม้ 4 ชนิด คือ กล้วย, มะม่วง, ขนุน, ต้นอ้อย (ผลไม้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์) งวงถือขนมโ มทกะที่ทรงโปรด

พรที่ให้: ประทานพรกับเด็กๆให้เจริญเติบโตแข็งแรงและเฉลียวฉลาด รวมทั้งให้พรกับผู้ที่มีบุตรยาก

เหมาะสำหรับ: บ้านที่มีเด็กเล็ก โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือผู้ที่ต้องการขอพรให้มีบุตร

บทสวด: "โอม ศรี บาลา คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

2. ปางวัยหนุ่ม (พระตรุณะคณปติ / TARUNA GANAPATI)

พระวรกายมีสีแดงที่เปล่งปลั่งเสมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยง แสดงถึงความเป็นหนุ่มที่เต็มเปี่ยม มี 8 กร ทรงถือ บ่วงบาศ, ปฏัก, งาหัก, ขนมโมทะกะ, ผลมะขวิด, ลูกชมพู่, กิ่งข้าว, ก้านอ้อย 

พรที่ให้: ประทานพรให้กับหนุ่มสาว ให้มีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้า เติบโตแข็งแรง ประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตและการศึกษา 

เหมาะสำหรับ: บ้านที่มีลูกอยู่ในวัยศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานที่ทำงานที่ต้องการความกระตือรือร้นของคนหนุ่มสาว 

บทสวด: "โอม ศรี ตรุณะ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
3. ปางภักดี (พระภักติคณปติ / BHAKTI GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีขาวเจิดจ้าดั่งพระจันทร์เต็มดวง มี 4 กร ทรงถือ มะม๋วง กล้วย มะพร้าว และถ้วยขนมหวานข้าวปาสะ (ปรุงด้วยข้าวและนมสด) 

พรที่ให้: ประทานพรให้ผู้ที่นับถือถือและถวายตนเป็นสาวกขององค์พระพิฆเนศ ได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ของชีวิต รวมทั้งการหลุดพ้น 

เหมาะสำหรับ: ผู้สูงอายุที่ต้องการเติมเต็มในจิตใจเพื่อความสุขที่แท้จริงของชีวิต 

บทสวด: "โอม ศรี ภักติ คณปติ ยะนะมะ ฮา"

Card image cap

4. ปางพิชิตมาร (พระวีระคณปติ / VIRA GANAPATI) 

พระวรกายเป็นสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงถืออาวุธหลากชนิด คือ บ่วงบาศ กงจักร คันศร ลูกศร โล่ หอก ดาบ ตะบอง ขวาน ค้อนศึก คทา ธงชัย พญางู ตรีศูล ขอสับช้าง จอมอสูร

พรที่ให้: ประทานพรให้มีพลังอำนาจอันสูงส่ง สู้รบปรบมือกับใคร ก็จะได้รับชัยชนะเหนือผู้นั้น 

เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร ข้าราชการชั้นปกครอง ทหาร ตำรวจ 

บทสวด: "โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา”

Card image cap

5. ปางอำนาจแห่งสตรี (พระศักติคณปติ / SAKTI GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีแดงส้ม มี 4 กร ทรงถือบ่วงบาศ โกฎิ และพวงมาลัย มือข้างหนึ่งโอบพระชายาศักติในชุดสีเขียวไว้บนตักซ้าย

พรที่ให้: ประทานพรให้ผู้หญิงมีพลังอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความสมหวังในชีวิต

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ธุรกิจเสริมความงาม

บทสวด: "โอม ศรี ศักดิ คณปติ ยะนะมะ ฮา"

Card image cap
6. ปางอำนาจแห่งสตรี (พระศักติคณปติ / SAKTI GANAPATI)

พระวรกายสีขาวนวลเหมือนแสงจันทร์ มี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม มี 4 กร ทรงถือลูกประคำ คัมภีร์ หม้อน้ำ และไม้พลอง ทำหน้าที่คล้ายพระพรหม คือ ให้กำเนิดสิ่งใหม่ๆ

พรที่ให้: ให้พลังและความสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

เหมาะสำหรับ: ให้พรกับนักประดิษฐ์ที่ขอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิ นักประดิษฐ์ นักโฆษณา นักบุกเบิก นักผจญภัย นักออกแบบ

บทสวด: "โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะ ฮา"

Card image cap

7. ปางแห่งความสำเร็จ (พระสิทธิคณปติ / SIDDHI GANAPATI)

พระวรกายสีทอง มี 4 กร ทรงถือ บ่วงบาศ ขวาน ต้นอ้อย มะม่วง งวงถือขนมงาดำ

พรที่ให้: ให้พรให้พบกับความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน ชีวิตครอบครัว และทรัพย์สินเงินทอง เป็นปางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เหมาะสำหรับ: สักการะได้ทุกสายอาชีพ

บทสวด: "โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะ ฮา"

Card image cap

8. ปางมหาเสน่ห์ (พระอุจฉิษฏะคณปติ / UCHHISHTA GANAPATI)

พระวรกายสีฟ้าอมเทา ประทับนั่ง มี 6 กร ทรงถือ ลูกประคำ พิณ ผลทับทิม ดอกบัวสีน้ำเงิน และรวงข้าว อีกกรหนึ่งโอบพระชายาไว้บนตักซ้าย

พรที่ให้: ให้พลังแห่งความเสน่หา ให้คนรัก ชื่นชม

เหมาะสำหรับ: ผู้ทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง หรือ นักร้อง นักแสดง

บทสวด: "โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
9. ปางขจัดอุปสรรค (พระวทินาคณปติ / VIGHNA GANAPATI)

พระวรกายสีทอง มี 8 กร ทรงถือ กงจักร บ่วงบาศ พวงมาลัย ขวาน ดอกไม้ หอยสังข์ ต้นอ้อย ตะบอง

พรที่ให้: สามารถแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

เหมาะสำหรับ: การบูชาทั่วไป หรือผู้ที่กำลังมีปัญหาแก้ไม่ตก

บทสวดโอม: ศรีวทินา คณปติ ยะนะมะ ฮา

Card image cap

10. ปางประทานพรด่วนทันใจ (พระกษิประคณปติ / KSHIPRA GANAPATI)

พระวรกายสีแดงเปล่งปลั่ง เป็นปางประทานพรที่ถือว่ามีรูปงดงามที่สุด มี 4 กร ทรงถือตะขอสับช้าง งาหัก บ่วงบาศ และใบมะตูม งวงถือกล่องเครื่องประดับเพชร

พรที่ให้: ประทานพรให้เกิดผลอย่างรวดเร็วกว่าปางอื่นๆ ให้คุณได้สมปรารถนาในเวลาอันสั้น

เหมาะสำหรับ: การบูชาทั่วไป และต้องการผลของพรอย่างรวดเร็ว

บทสวด: "โอม ศรี กษิประ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

11. ปางแห่งการปกป้องและคุ้มครอง (พระเฮรัมพะคณปติ / HERAMBA GANAPATI)

พระวรกายสีเข้ม มี 5 พระพักตร์ ประทับบนสิงโต (แสดงถึงพลังอำนาจเหนือสรรพสิ่ง) มี10 กร พระหัตถ์ขวาประทานพร พระหัตถ์ซ้ายประทานอภัย อีก 8 กร ทรงถือ พวงมาลัย มะม่วง ลูกประคำ ขอสับช้าง งาหัก ขวาน บ่วงบาศ ขนมโมทะกะ

พรที่ให้: ให้มีพลังอำนาจบารมี สามารถปกครองบริวารได้อย่างราบรื่น

เหมาะสำหรับ: เหมาะกับนักปกครอง นักการเมือง ผู้บริหาร หัวหน้างานต่างๆ

บทสวด: "โอม ศรี เฮรัมภะคณปติ ยะนะมะ ฮา"

Card image cap
12. ปางแห่งโชคลาภ (พระลักษมีคณปติ / LAKSHMI GANAPATI)

พระวรกายสีขาวบริสุทธิ์ มี 8กร ทรงถือ ลูกทับทิม ช่อกัลปพฤกษ์ กระบี่ ตะบอง นกแก้วสีแดง บ่วงบาศ แจกัน โอบพระนางสิทธิชายาไว้บนตักซ้าย (สื่อถึงความสำเร็จ) และพระนางพทธิชายาไว้บนตักขวา (สื่อถึงสติปัญญา)

พรที่ให้: อำนวยพรให้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุข มีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมากมาย

เหมาะสำหรับ: สำหรับบุคคลทั่วไป ทุกสายอาชีพ เป็นอีกปางหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

บทสวด: "โอม ศรี ลักษมี คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

13. ปางแห่งความยิ่งใหญ่ (พระมหาคณปติ / MAHA GANAPATI) 

พระวรกายแดง มี 3 พระเนตร 10 กร ทรงถือ ผลทับทิม งาหัก ดอกลิลลี่สีน้ำเงิน อ้อย บ่วงบาศ กงจักร กิ่งข้าว ดอกบัว กล่องอัญมณี คฑา โอบพระนางสิทธิชายาไว้บนตัก

พรที่ให้: อำนวยพรให้มีความยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงเงินทอง และเกียรติยศ

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ทุกสายอาชีพ

บทสวด: "โอม ศรี มหา คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

14. ปางแห่งชัยชนะ (พระวิชัยคณปติ / VIJAYA GANAPATI)

พระวรกายสีแดง มีหนูเป็นพาหนะ มี 4 กร ทรงถือ งาหัก ขอสับช้าง บ่วงบาศ และผลมะม่วงสีทอง 

พรที่ให้: ให้ได้รับชัยชนะเหนือสิ่งทั้งปวง 

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องมีการเข้าแข่งขันเอาชนะ เช่น ทนาย นักกีฬา ผู้ประมูลงาน 

บทสวด: "โอม ศรี วิชัย คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
15. ปางร่ายรำ (พระนฤตยะคณปติ / NRITYA GANAPATI)

พระวรกายสีทอง ทรงกำลังร่ายรำอย่างมีความสุขอยู่ใต้ต้นมะตูม มี 4 กร ทรงถือ งาหัก ตะขอสับช้าง บ่วงบาศ และขวาน 

พรที่ให้: ประทานพรประสบความสำเร็จในงานศิลปะหรืองานแสดง เพิ่มเสน่ห์ให้คนรอบข้างรู้สึกชื่นชม เป็นที่รักของคนหมู่มาก 

เหมาะสำหรับ: นิยมมาในกลุ่มศิลปิน นักแสดง นักดนตรี หรือผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิง 

บทสวด: "โอม ศรี นฤตยะ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

16. ปางแห่งความสูงส่ง (พระอุทวะคณปติ / URDHVA GANAPATI)

พระวรกายสีทอง มีพระนางศากติชายาประทับอยู่บนตักซ้าย มี 8 กร ทรงถืองาหัก ลูกศร ดอกบัว ดอกลิลลี่สีน้ำเงิน คันธนูที่ทำจากต้นอ้อย คบเพลิง รวงข้าว 

พรที่ให้: ประทานพรให้มีการเลือนยศ เลื่อนตำแหน่ง 

เหมาะสำหรับ: ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท 

บทสวด: "โอม ศรี อุทวะ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

17. ปางแห่งพรอันสูงสุด (พระเอกอักษราคณปติ / EKAKSHARA GANAPATI)

พระวรกายและเครื่องทรงสีแดง มี 3 พระเนตร มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่เหนือมงกุฎ(แทนเครื่องหมายแห่งศิวะเทพ) นั่งขัดสมาธิบนหนูที่เป็นพาหนะ มี 4 กร กรหนึ่งประทานพร ที่เหลือทรงถือ ผลทับทิม บวงบาศ และปฎัก 

พรที่ให้: ประทานพรสูงสุดเพื่อให้สิริมงคลในชีวิต

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ทุกสายอาชีพ 

บทสวด: "โอม ศรี เอกา อักษรา คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
18. ปางแห่งความรัก (พระวะระคณปติ / VARA GANAPATI)

พระวรกายสีชมพู 3 เนตร (มีดวงตาที่สามกลางหน้าผาก สื่อถึงความมีสติปัญญา) มี4 กร ทรงถือปฏัก บ่วงบาศ ถ้วยน้ำผึ้ง โอบพระชายาศากติบนตักด้านซ้าย งวงถือกล่องเครื่องประดับ 

พรที่ให้: ปุระทานพรให้สมหวังในความรัก รวมทั้งเหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวกับความรัก 

เหมาะสำหรับ: คู่รัก คนโสด หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความรัก เช่น ร้านเสื้อผ้าชุดเจ้าสาว หรืออื่นๆ 

บทสวด: "โอม ศรี วะระ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

19. ปางแห่งพระเวทย์ (พระตรีอักษราคณปติ / TRYAKSHARA GANAPATI) 

พระวรกายสีทอง พระกรรณ(หู)กระพือเล็กน้อย มี 4 กร ทรงถือบ่วงบาศ งาหัก มะม่วง และปฏัก มีขนมโมทกะอยู่ที่งวง 

พรที่ให้: ให้คลาดแคล้วจาก อาถรรพ์ มนต์ดำ และคุณไสยทั้งปวง รวมทั้งเพิ่มพลังอำนาจแห่งจิตให้กับผู้ที่ร่ำเรียนด้านอักษรศาสตร์ พระเวท หรือโหราศาสตร์

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ถูกมนต์ดำ หรือผู้ที่ร่ำเรียนด้านอักษรศาสตร์ พระเวท หรือโหราศาสตร์

บทสวด: "โอม ศรี ตรีอักษรา คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

20. ปางแห่งรางวัล (พระกศิประปรสัทคณปติ / KSHIPRA PRASADA GANAPATI)

พระวรกายสีแดง มีพระอุทร(ท้อง)ที่ค่อนข้างใหญ่ (สื่อถึงจักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์) มี 6 กร ทรงถืองาหัก, ขอสับช้าง, ดอกบัว, บ่วงบาศก์, ผลทับทิม และกิ่งทับทิม

พรที่ให้: ประทานพรแห่งความสำเร็จและสมหวังเป็นรางวัลแก่สาวกที่บูชาพระองค์

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ทุกสายอาชีพ บทสวด"โอม ศรี กศิปะ ปรสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
21. ปางแห่งความเจิดจรัส (พระหริทราคณปติ / HARIDRA GANAPATI)

พระวรกายสีเหลืองทองเหมือนขมิ้น มี 3 เนตร 4 กร ทรงถือ งาหัก บ่วงบาศก์ ปฎักแหลม และขนมโมทะกะ

พรที่ให้: ประทานพรแห่งความสำเร็จ ร่ำรวย มีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดต่อคนรอบข้าง

เหมาะสำหรับ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาชีพนักร้อง นักแสดง พิธีกร

บทสวด: "โอม ศรี หริทรา คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

22. ปางงาเดี่ยว (พระเอกทันตะคณปติ / EKADANTA GANAPATI)

พระวรกายสีฟ้า พระอุทร(ท้อง)มีขนาดใหญ่ มี 4 กร ทรงถือ ลูกประคำ ขวาน งาหัก และขนมลาดู

พรที่ให้: ประทานพรให้สำเร็จในทุกสิ่ง รวมทั้งเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ทุกสายอาชีพ

บทสวด: "โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

23. ปางผู้สร้างสรรค์ (พระศรีสะริติคณปติ / SRISHTI GANAPATI)

พระวรกายสีแดง นั่งอยู่บนหนูที่เป็นพาหนะ มี 4 กร ทรงถือบ่วงบาศก์ ขอปักช้าง งาหัก และมะม่วง

พรที่ให้: ประทานพรให้มีพลังในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

เหมาะสำหรับ: ผู้ทีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น นักโฆษณา นักออกแบบ นักประดิษฐ์ นักคิด นักเชียนเป็นต้น

บทสวด: "โอม ศรี สะริสติ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap
24. ปางขจัดความชั่วร้าย (พระอุททัตะคณปติ / UDDANDA GANAPATI)

พระวรกายสีแดง ดูน่าเกรงขาม มี 10 กร ทรงถือกล่องเครื่องประดับ ดอกลิลลี่สีน้ำเงิน ก้านอ้อย คทา ดอกบัว ต้นข้าว ผลทับทิม บ่วงบาศ พวงดอกไม้ และงาหัก โอบพระศักติชายาไว้บนตักซ้าย

พรที่ให้: ประทานพรให้สามารถเอาชนะอาถรรพ์ คุณไสย หรือภูติผี

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป

บทสวด: "โอม ศรี อุททันตะ คณปติ ยะนะมะฮา"

Card image cap

25. ปางขจัดปัดเป่าปัญหา(พระรีนาโมจัน คณปติ / RUNAMOCHANA GANAPATI)

พระวรกายมีสีขาวคล้ายผ้าไหม มี 4 กร ทรงถือ บ่วง ปฎัก งาหัก และขนมโมทกะ

รที่ให้: ประทานพรให้มีชิวิตใหม่ ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆ

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีปัญหาผูกพันตัว หรือผู้ที่มีหนี้สิน

บทสวด: โอม ศรีโอมจัน คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap

26. ปางแห่งปัญญา (พระครันทริ คณปติ / DHUNDHI GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีแดง มี 4 กร ทรงถือ งาหัก ลูกประคำ ขวาน และโถอัญมณี

พรที่ให้: ประทานพรให้มีสติปัญญาเป็นเลิศในทุกๆด้าน

เหมาะสำหรับ: เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มใหม่ๆในการทำงาน

บทสวด: โอม ศรี ตรันทริ คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap
27. ปาง 2 เศียร (พระทวิมุขคณปติ / DWINUKHA GANAPATI)

พระวรกายสีเขียวอมน้ำเงิน มี 2 เศียร สวมมงกุฏเพชร หันหน้าตรงกันข้ามกัน ทรงถือบ่วงบาศ ปฏัก งาหัก และโถอัญมณี

พรที่ให้: ประทานพรให้สำเร็จในการประสานงาน หรือเจรจา ต่างๆ 

เหมาะสำหรับ: เหมากับผู้ที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนหมู่มาก

บทสวด: โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap

28. ปาง 3 เศียร (พระตรีมุข คณปติ / DWINUKHA GANAPATI)

พระวรกายสีแดงสด มี 3 เศียร 6 กร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานพร กรอื่นๆทรงถือ บ่วงบาศ ปฎัก ลูกประคำ และโถน้ำผึ้ง

พรที่ให้: เป็นปางมหามงคล ประทานพรให้ได้รับความสำเร็จทั้งปวง มีอำนาจ บริวาร รวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง

เหมาะสำหรับ: สำหรับทุกคน

บทสวด: โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap

29. ปางประทับราชสีห์ (พระสิงหะคณปติ / SINHA GANAPATI)

พระวรกายสีขาวบริสุทธิ์ มี 8 กร พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร พระหัตถ์อื่นทรงถือ ช่อดอกไม้ ดอกบัว พิณ โถอัญมณี และใบมะตูม ประทับบนสิงโต

พรที่ให้: ประทานพรให้มีอำนาจบารมีในการปกครองบริวาร

เหมาะสำหรับ: ทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นปกครองหรือบริหาร หัวหน้างานทุกระดับ

บทสวด: โอม ศรี สิงหะ คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap
30. ปางสมาธิ (พระโยคะคณปติ / YOGA GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีทอง มี 4 กร ทรงถือ ต้นอ้อย บ่วงบาศ ลูกประคำ และขอสับช้าง

พรที่ให้: ประทานพรให้มีความสงบ สมาธิ

เหมาะสำหรับ: การตั้งไว้ในห้องพระ ให้ความสงบ เหมาะกับผู้ที่ชอบนั่งกรรมฐาน

บทสวด: โอม ศรี โยคะ คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap

31. ปางแห่งอำนาจบารมี (พระทุรคาคณปติ / DURGA GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีทอง มี 8 กร ทรงถืองาหัก คันศร ลูกศร ตะบอง บ่วงบาศ ธงชัย ลูกประคำ และขนมโมทกะ

พรที่ให้: ประทานพรให้มีอำนาจบารมี สามารถปกครองผู้คนหมู่มาก

เหมาะสำหรับ: ทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นปกครองหรือบริหาร หัวหน้างานทุกระดับ

บทสวด: โอม ศรี ทุรคา คณปติ ยะนะมะฮา

Card image cap

32. ปางแห่งการทำลายอุปสรรค (พระสังกะตะหะระ คณปิติ / SANKATARA GANAPATI)

พระวรกายเป็นสีแดงส้ม มี 4 กร ประทับบนดอกบัวสีแดง พระหัตถ์ขวาอำนวยพร พระหัตถ์ซ้ายอบพระชายาไว้บนตักซ้าย พระกรอื่นทรงถือ ตะบอง บ่วงบาศ และชามขนม

พรที่ให้: ประทานพรให้ประสบความสำเร็จ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

เหมาะสำหรับ: การบูชาทั่วไป เพื่อเป็นสิริมงคลและความสำเร็จ

บทสวด: โอม ศรี สักะตะหะระ ยะนะมะฮา

สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขององค์พระพิฆเนศ

องค์พระพิฆเนศในปางต่างๆกัน ท่านอาจจะได้พบเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่แตกต่างกันในพระหัตถ์ของพระองค์ ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้น จะให้ความหมายที่แตกต่างกันดังนี้...

หอยสังข์ (Sankkha, Conch)

สายฟ้า เป็นอีกอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดของพระองค์ เป็นพลังอำนาจเหนือสามโลก ช่วยอำนวยอวยชัยด้านอำนาจและบารมี

ปฏัก (Ankusa, Goad)

ปฎัก(หรือตะบอง) เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของพระองค์ ช่วยให้ความกระวนกระวายหรือรุ่มร้อนในใจสงบลง มีสติ และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ขวาน (Parasu, Axe))

ขวานเป็นอาวุธประจำกายของพระองค์ที่พบค่อนข้างบ่อย ใช้ทำลายอุปสรรคขวากหนามต่างๆ รวมทั้งกำจัดศัตรูที่ชั่วร้าย

บ่วงบาศก์ (Pasha, Noose)

สำหรับผู้ที่ศรัทธาพระองค์ที่กำลังสับสนในชีวิต เดินทางกันอย่างไร้จุดหมายหรือสะเปะสะปะ พระองค์จะใช้บ่วงบาศก์คล้องผู้นั้นแล้วนำทางสู่ทางที่ถูกต้องหรือหนทางแห่งความสำเร็จ

วัชรตรีศูล (Vajratrishula, Lightening Bolt)

สายฟ้า เป็นอีกอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดของพระองค์ เป็นพลังอำนาจเหนือสามโลก ช่วยอำนวยอวยชัยด้านอำนาจและบารมี

จักรตรา (Chakra, Discus)

จักรตรา เป็นอาวุธขององค์พระพิฆเนศที่เป็นสัญลักษณ์ของทั้งพระอาทิตย์และดวงจันทร์ในหนึ่งเดียว เปรียบเสมือนศาสตราวุธแห่งองค์วิษณุ ช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำลายล้างความชั่วร้ายหรือสิ่งอัปมงคลทั้งปวง

ขนมโมทากะ (Modakapatra, Bowl of Sweets)

ขนมโมทากะ เป็นขนมหวานที่พระองค์ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก แม้จำทำให้ฟันของพระองค์ผุ ให้ความหมายถึงการหลุดพ้น

คฑา (Gada, Mace)

คฑา เป็นอาวุธที่แสดงพลังความแข็งแกร่งของพระองค์ ช่วยอำนวยให้พรแก่ผู้ที่บูชาพระองค์สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งมวญ อย่างกล้าหาญและไม่ท้อถอย จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นผลสำเร็จ ไม่หยุดหรือเลิกไปกลางคัน

กริช (Churri, Dagger)

ชีวิตบางครั้งมีขึ้นมีลง จนหลายครั้งเกิดความท้อใจ กริชที่คมกริบจองพระองค์ จะช่วยจะกรีดทางเดินให้ผู้ที่บูชาพระองค์สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ แล้วกลับสู่หนทางที่ควรจะเป็น

สร้อยปะคำ (Rudraksha Mala, Prayer Beads)

ยามใดที่พระพิฆเนศได้เข้าเฝ้าพระศิวะ องค์พระบิดาี่ซึ่งเป็นมหาเทพสูงสุด พระองค์มักจะถือสร้อยปะคำไว้ในมือ เพื่อรอโองการหรือคำสั่งใดๆ ให้ความหมายถึงการสวดมนต์ต่อองค์มหาเทพรวมทั้งการเจริญสมาธิภาวนา

ศรดอกไม้ (Pushpashara, Flower Arrow)

พระองค์จะยิงศรดอกไม้ออกไป เพื่อนำทางผู้ที่ศรัทธาสู่หนทางแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังให้ความหมายถึงการสมหวังในความรัก คล้ายกับศรของของกามเทพ

หม้อน้ำอำมฤต (Amritakumbha, Pot of Nectra)

เมื่อพระองค์ได้สรงน้ำ น้ำที่ไหลผ่านพระวรกายจะไหลสู่มุลธารจักรา ช่วยชำระล้างสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ดอกบัว (Padma, Lotus)

พระองค์ปรารถนาให้ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เติบโตเสมือนดอกบัวผุดขึ้นเหนือโคลนตม เหมือนหลุดจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งปัญญา (คล้่ายกับในศาสนาพุทธ)

คันศรทำจากต้นอ้อย (Ikshukarmuka, Sugar Cane Bow)

คันศรจากต้นอ้อย จะช่วยนำพาสติปัญญาสู่ผู้ศรัทธา

ลูกศร (Sharra, Arrow)

ลูกศรแห่งปัญญา ช่วยนำพาผู้ที่ศรัทธาตั้งใจดำเนินชิวิตไปสู่จุดหมายอย่างมีสติ

พิณ (Vina, India Lute)

พิณ หรือเครื่องสายขชองอินเีดีย บรรเลงเพลงที่ไพเราะและงดงาม ดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในศิลปทุกแขนง นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศอันขจรไกล

อสูร (Asura, Goblin)

พระองค์ทรงอยู่เหนือจอมอสูร ภูติผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เปรียบเสมือนช่วยให้ผู้ศรัทธาหลุดพ้นจากความกลัวทั้งหลายทั้งปวง

คฑา (Danda, Stick)

คฑา เป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมอำนาจ ช่วยควบคุมให้ผู้คนปฏิบัติและประพฤติตัวดี อยู่ในศีลในธรรม

พัด (Chamara, Fly-Whisk Fan)

พระองค์จะโบกพัด เพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคและภัยร้ายให้มลายหายไป เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

เหยือกน้ำ (Kamandalu, Water Vessel)

เหยือกน้ำ คือสัญลักษณ์แห่งการเติมเต็ม ช่วยให้ผู้ที่ศรัทาได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ปรารถนา

คันศร (Dhanush, Bow)

ด้วยความเมตตาของพระองค์ พระองค์จะยิงศรไปทำลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผู้ศรัทธากำลังเผชิญ ทำให้ทุกข์ร้อนหมดสิ้นไป

งู (Naga, Serpent)

แม้งูจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัว แต่ก็เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของพระองค์ที่ร้อยรัดอยู่ที่พระวรกาย เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่คอยปกปักป้องกันผู้่ศรัทธาจากความชั่วร้ายทั้งปวง

รวงข้าว (Shalipallava, Rice Sprig)

ข้าวคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มาแต่ครั้งบรรพกาล รวงข้าวที่พระองค์ถืออยู่ จึงเป็นการอำนวยพรให้การเกิดความสุขและความอุดมสมบูรณ์

ค้อน (Mudgara, Hammer)

ค้อน เป็นพลังอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ที่ทรงได้รับจากพระวิษณุ ช่วยสร้างสร้างสรรค์สรรพสิ่งที่ดีงามต่อโลกมนุษย์

คัมภีร์ (Shastra, Scripture)

พระองค์เป็นผู้ทรงมีสติัปัญญาเหนือสามโลก ทรงเขียนคัมภีร์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

ต้นไม้แห่งความสมหวัง (Kalpavriksha, Wish-Fulfilling Tree)

พระองค์ัมักจะประทานกิ่งไม้แห่งความสมหวังให้ผู้ที่ศรัทธา เพื่ออำนวยพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ขวานศึก (Parashvadha, Battle axe)

ขวานศึก แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ใช้ในการต่อสู้ในสงครามใดๆ บันดาลให้เกิดชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง

มหาปรศุ (Mahaparashu, Large Axe)

ขวานใหญ่ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ใช้ในการปราบอสูรและปกป้องคุ้มครองทั้งสามโลก ช่วยอำนวยพรให้ผู้ศรัทธาได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทั้งมวญ

ตรีศูล (Trishula, Trident)

ตรีศูล แสดงถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือทั้งสามโลก อำนวยพรให้มีอำนาจและบารมีเหนือผู้ใด

มะพร้าว (Narikela, Coconut)

มะพร้าวเป็นสัญลักษณ์ของอัตตา เหมือนกับเปลือกที่แข้งแต่ข้างในนุ่มนวลหอมหวาน พระองค์ชี้นำให้ผู้คนรู้จักลดอัตตาของตัวเองลงบ้าง อย่ายึดมั่นในตัวตนของตนเองมากเกินไป 

ธงชัย (Dhvaja, Flag)

ธงชัยเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ โบกสะบัดอย่างสง่างามยามต้องลม แสดงถึงความสุขที่สมปรารถนา

งาหัก (Bhagnadanta, Broken Tusk)

มีตำนานโบราณหนึ่งที่กล่าวว่า เมื่อพระฤาษีวยาสแต่่งคัมภีร์มหาภารตะ เขียนลื่นไหลจนหาคนเขียนไม่ทัน พระพิฆเนศทรงอาสาและเสียสละงาข้างหนึ่งของพระองค์แล้วนำไปเขียนคัมภีร์เล่นนี้จนเสร็จ เป็นการย้ำเตือนให้มนุษย์รู้จักมีมานะอดทน ทำการใดๆแล้ว ต้องตั้งใจทำจนสำเร็จ

ขอสับช้าง (Pashanadarana, Pick Axe)

ขอสับช้างเป็นเครื่องมือที่ใ้ช้ควบคุมกิเลสของมนุษย์ ให้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกที่ควร รวมทั้งเป็นอาวุธช่วยขจัดอุปสรรคขวากหนามอีกด้วย

ไฟ (Agni, Fire)

ไฟ ช่วยชำระล้างบาบหรือสิ่งอัปมงคลออกจากตัวเรา ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราบริสุทธิ์

ดาบ (Khadga, Sword)

พระองค์จะแกว่งดาบ เพื่อทำให้ศัตรูกลัว และได้มาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จในที่สุด

ผลไม้ (Phala, Fruits)

พระองค์ทรงโปรดปรานผลไม้นานาชนิดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังประทานให้กับผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อความแข็งแรงและมีสุขภาพที่ีดี รวมถึงอำนวยพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

หัวไชเท้า (Mulaka, Radish)

หัวไชเท้าเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายๆ พระองค์ทรงเน้นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียง

โล่ (Khetaka, Shield)

พระองค์ทรงใช้โล่เพื่อป้องกันและปกป้องรักษาผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ นำมาแต่ความสงบสุขแห่งชีวิต

มะม่วง (Amra, Mango)

มะม่วงเป็นผลไม้ที่พระองค์ได้รับจากพระบิดา องค์มหาเทพศิวะ หลังจากที่ได้บรรลุโมกษะ (การหลุดพ้น) มะม่วงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเมื่อบรรลุถึงจุดหมาย

ดวงตามที่สาม (Tritiyakshi, Third Eye)

พระพิฆเนศในบางปรางจะมีตาที่สามอยู่บนพระนลาฏ แสดงถึงความสามารถแห่งจิตวิญญาณในการมองความจริงได้ลึกซึ้งกว่าธรรมดา

โถอัญมณี (Ratanakumbha, Pot of Gems)

อัญมณีแต่ละชนิด มีสีสันที่แตกต่างกัน เสมือนจิตวิญญาณที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละบุคคล

เมล็ดข้าว (Garitra, Grains)

ข้าวเป็นอาหารพื้นฐานที่เลี้ยงดูผู้คนทั่วโลก พระองค์จะ่ช่วยดลบันดาลให้พืชผลออกดอกผลงดงามและอุดมสมบูรณ์

ต้นอ้อย (Ikshukanda, Sugar Cane)

พระองค์ทรงโปรดของหวานทุกชนิด โดยเฉพาะน้ำหวานจากอ้อย พระองค์จะทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ อำนวยพรให้ชีวิตสดชื่นและมีความสุขสันต์

โถน้ำผึ้ง (Madhukumbha, Pot of Honey)

พระองค์จะทรงแย้มพระสรวลเล็กๆเสมอเมื่อได้ลิ้มรสความหวานของน้ำผึ้ง พระองค์มักประทานให้ผู้ที่ศรัทธาเป็นรางวัลเพื่อตอบแทนความอุตสาหะพยายามของบุคคลผู้ซึ่งไม่ย่อท้อต่อความลำบากยากเข็นใดๆในชีวิต

กล้วย (Kadaliphala, Banana)

กล้วยเป็นอีกผลไม้หนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานเป็นอย่่างมาก พระองค์มักจะถือมันไว้แล้วทอดพระเนตรถึงความอุดมของมัน และปรารถนาให้ผู้ที่ศรัทธาพระองค์ได้รับความหอมหวานจากกล้วยนั้นเช่นกัน

ไม้เท้า (Yogadanda, Meditation Staff)

ยามใดที่พระองค์ต้องการนั่งสมาุิธิ พระองค์มักจะพักแขนไว้บนไม้เท้าสั้นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้พระองค์สามารถผ่อนคลายและเข้าสู่การนั่งสมาธิที่ล้ำลึกได้ง่ายขึ้น

กอหญ้า (Trina, Grasses)

พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของสิ่งมีชิีวิตเล็กๆทีมีต่อโลก พระองค์จะทรงปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น กอหญ้า ดอกไม้ หรือพืชพันธุ์ใดๆ ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นและสันติสุข

ขนมงาดำ (Tila Gola, Sesame Ball)

พระองค์ทรงสอนไม่ให้ดูถูกหรือมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อย งาดำแม้จะมีขนาดเล็กๆ แต่เมื่อนำมารวมกัน ก็สามารถสร้างสรรค์เป็นขนมอร่อยๆได้เหมือนกัน

นกแก้ว (Shuka, Parrot)

สายฟ้า เป็นอีกอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดของพระองค์ เป็นพลังอำนาจเหนือสามโลก ช่วยอำนวยอวยชัยด้านอำนาจและบารมี

สับปะรด (Ananasa, Pineapple)

พระองค์พร้อมที่จะแบ่งปันสับปะรดให้กับผู้ที่ศรัทธา รวมทั้งอำนวยพรให้ทุกคนมีสติปัญญาความรู้เสมือนดวงตานับพันของสับปะรด

หนูมุสิกะ (Mushika, Mousel))

สายฟ้า เป็นอีกอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดของพระองค์ เป็นพลังอำนาจเหนือสามโลก ช่วยอำนวยอวยชัยด้านอำนาจและบารมี

ลัมโพทร (Lambodara, Big Belly)

พระองค์ทรงมีพระนาภีอันอวบอ้วน เชื่อกันว่าทุกจักรวาลอยู่ในพระนาภีของพระองค์ แสดงถึงความอุดมสมบุรณ์ของโลกา

เครื่องหมายสวัสดิกะ (Swastika, Mark of Auspiciousness)

พระองค์ทรงเป็นผู้ปกปักรักษาทั้งสามโลก สัญลักษณ์ที่โค้งงอเหมือนพระกรของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลทั่วทั้ง 4 ทิศ

มะนาว (Jambira, Lime)

พระองค์ทรงโปรดปรานการดื่มน้ำจากผลมะนาว เชื่อว่าผลไม้ชนิดนี้เป็นตัวแทนของความสดชื่นของชีวิต

โอม (Aum, Cosmic Sound)

โอม เป็นเสียงต่ำ และถือเป็นปฐมบทของศูนย์กลางแห่งมนตราของจักรวาล

งวงช้าง (Shunda, Elephant Trunk)

งวงช้างที่มีขนาดใหญ่และดูทรงอำนาจ แทนความรักของพระองค์ ที่จะมอบพรให้กับผู้ศรัทธา

ดอกลิลลี่สีฟ้า (Nilapadma, Blue Water Liliy)

พระองค์มักจะประทับนั่งริมสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกลิลลีสิฟ้า เพื่อเฝ้าดูความเป็นไปของจักรวาล และทั้งสามโลก

ขนุน (Panasa Phala, Jackfruit)

พระองค์ทรงโปรดขนุน โดยเฉพาะความเหนียวและความหอมหวานของเนื้อขนุน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงความเหนียวแน่นกลมเกลียวัน

ซุ้มประตู (Prabhavali, Fiery Arch)

บางครั้งพระองค์ทรงนั่งที่ซุ้มประตูแห่งเข้าไกรลาศ เพื่อปกปักคุ้มครองรักษา รวมทั้งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้สามารถกร้ำกรายเข้าไปยังภายในประตูได้

ผลทับทิม (Dadima, Pomegranate)

ทับทิมแดง เป็นผลไม้ที่พระองค์โปรดปรานมาก ให้ความหมายถึง ความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์

งูส้งวาลย์ (Nagapasha, Snake Cord)

เรามักจะมองเห็นงูัตัวเล็กๆ พันเป็นสร้อยสังวาลย์อยู่รอบพระวรกายขององค์พระพิฆเนศ แสดงถึงความสง่างามขององค์เทพ รวมทั้งคอยปกป้องพิทักษ์รักษาไม่ให้ภัยอันตรายใดๆกร้ำกรายเข้ามา

ผลมะขวิด (Kapittha, Wood Apple)

ผลมะขวิดเป็นอีกผลไม้หนึ่งที่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ นับว่าเป็นสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของการมีสุขภาพที่ดี

ขนมลาดู (Laddu, Milk Sweet)

พระพิฆเนศไม่เคยปฎิเสธชนมลาดูเลย ลาดูเป็นขนมที่หอมหวาน ทำมาจากแป้ง น้ำนม และน้ำตาล มักจะเืืตือนผุ้คนให้รำลึกถึงครั้งที่วัยเยาว์ (วัยที่ชอบกินขนมหวาน)

พระเศียร (Kavacha, Armor)

พระเศียรแห่งองค์พระพิฆเนศ มิใช่ได้มาจากช้างธรรมดา แต่เป็นเศียรหนึ่งของช้างเอราวัณอันทรงฤทธา ที่ถูกสาบให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ มีสัญลักษณ์รูปตรีศูลอยู่บนพระนลาฏ

พระจันทร์เสี้ยว (Shashikala, Crescent Moon)

สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีอยู่บนหน้าผากของพระองค์ เหมือนพระบิดามหาเทพศิวะ  หมายถึงฤกษ์งามยามดี และพลังอำนาของจิตใจ

มนตรา (Gam Mantra)

พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านมนตราและพระเวทย์ ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับการบูชาเป็นลำดับแรกในการกระทำพิธีกรรมใดๆก็ตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

สังวาลย์ (Yajnopavita, Sacred Thread))

สร้อยสังวาลย์ที่พระองค์ทรงสวมใส่ไขว้กันอยู่นั้น อยู่บนทั้งไหล่ขวาและซ้ายเสมอกัน ย้ำเตือนว่าสรรพสิ่งไม่มีอะไรสูงต่ำ ทุกสิ่งล้วนคือสมดุลแห่งธรรมชาติ

ลูกชมพู่ (Jambu, Rose Apple)

พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านมนตราและพระเวทย์ ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับการบูชาเป็นลำดับแรกในการกระทำพิธีกรรมใดๆก็ตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ขนมพุดดิ้ง (Payasa, Pudding)

พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านมนตราและพระเวทย์ ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับการบูชาเป็นลำดับแรกในการกระทำพิธีกรรมใดๆก็ตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

พระชายาศักติ (Sakti, Consort)

พระองค์มีพระชายาอยู่สองพระองค์ สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุข มีความสามัคคีปรองดอง

กลีบดอกไม้ (Muladhara Chakra, Base Center)

สัญลักษณ์ของคชสารบนกลีบดอกไม้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ดุจดั่งใบไ้ม้ที่ผลิบาน

พรรณไม้ (Vriksha, Trees)

พระองค์ทรงประทานพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดให้สู่มวลมนุษย์ เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค

วิธีบูชาพระพิฆเนศ

“การสวดมนต์ของพรจากองค์พระพิฆเนศ ขอให้บูชาด้วยจิตที่สงบและบริสุทธิ์ จงหมั่นเพียรทำความดี ทำบุญทำทาน และปฎิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม ท่านก็จะได้รับพรอันประเสริฐจากองค์เทพให้สุขสมหวังทุกประการ”
ของที่ใช้ในการสักการะบูชา 


ขั้นตอนวิธีการบูชา และบทสวดบูชา
 1. 1.  จัดวางของเสวยไว้ด้านหน้าเทวรูปหรือรูปบูชา
 2. 2.  ถ้ามีพวงมาลัยดอกไม้ ให้ไปคล้องที่ข้อพระกรของเทวรูป
 3. 3.  จุดเทียน และธูปหรือกำยาน
 4. 4.  พนมมือ แล้วตั้งจิตให้สงบนิ่ง แล้วท่องคาถาบูชา “โอม.. ศรีคเนศายะ นะมะฮา” 3 จบ
 5. 5.  ขอพรตามที่ปรารถนา แล้วจบด้วยคำว่า “โอม... ศานติ... ศานติ... ศานติ...” เป็นอันเสร็จ
 6. 6.  เมื่อธูปหรือกำยานหมดดอกแล้ว ให้ลาของถวายได้เลย โดยยกถาดเครื่องสังเวลแตะหน้าผาก แล้วกล่าวคำว่า “โอม…”
 7. 7.  น้ำเปล่า นำมาแตะหน้าผากหรือล้างหน้า เพื่อเป็นสิริมงคลง 
       นมสด หากเป็นแก้วเล็กๆ เททิ้งได้เลย แต่หากถวายเป็นกล่องหรือขวด นำมาดื่มได้
       ผลไม้และขนมต่างๆ ย้ายออกมาใส่จานต่างหาก แบ่งกันรับประทานในครอบครัว

**หมายเหตุ**  กรณีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศเข้าบ้านครั้งแรก ให้กล่าวอธิษฐานดังต่อไปนี้ ต่อจากการท่องคาถาบูชาในข้อที่ 4 แล้วค่อยขอพรต่อในข้อที่ 5 ได้เลย

"ข้าพเจ้าชื่อ...... ขอน้อมอัญเชิญองค์พระพิฆเนศ เสด็จมารับเครื่องสังเวย อันข้าพเจ้าเป็นผู้จัดมาถวาย ณ สถานที่บูชาแห่งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ"ขอให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกประการเทอญ"

คำแนะนำวิธีเลือกองค์พระพิฆเณศสำหรับการบูชา
การบูชาพระพิฆเนศนั้น ไม่ได้มองว่า ปางอะไร จะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ หรือจะราคาถูกหรือแพงลิบลิ่ว อยู่ทีความศรัทธาที่แท้จริงลึกๆในจิตใจของท่านมากกว่า วิธีเลือกที่ง่ายที่สุด คือ มองแล้วท่านรู้สึกถูกชะตา มีความชื่นชอบ มีความเคารพหรือศรัทธา แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว จะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ที่มี


มีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมค่อนข้างแพร่หลาย คือการเลือกตามปางขององค์พระพิฆเนศ 32 ปาง ปางใดปางหนึ่ง(หรือมากกว่าเดียวก็ได้) ที่มีความหมายค่อนข้างตรงกับความปรารถนาหรือสายอาชีพของผู้สักการะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า "พระพิฆเนศ 32 ปาง") 

ข้อสำคัญ: จะเป็นเนื้อทองเหลือง เนื้อหิน เนื้อเรซิ่น อะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ได้ทำมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ (เช่น งาช้าง)พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.