รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง

ศิลปินรูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง
โรงหล่อรูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง

พระพิฆเนศ

รุ่น "พลังแห่งความเข้มแข็ง" (Strength)

ในยามที่เราสิ้นหวังหมดเเรงใจ เจออุปสรรคมากมาย เรามีองค์พระพิฆเนศเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราก้าวเดินต่อไป เป็นผู้ชี้นำหนทาง แสงสว่างให้กับทุกคน ซึ่งเวลาเราท้อใจหมดกำลังใจ เราก็จะนึกถึงองค์พระพิฆเนศ เพื่อจะขอพรจากท่าน พระองค์ก็จะประทานความรัก ความเมตตา ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ความสำเร็จมาให้เราทุกคนเสมอ

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นบุตรของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตาพระองค์มีรูปลักษณ์ที่ต่างจากเทพอื่นๆ มีเศียรเป็นช้าง ลำตัวเป็นคน

พระองค์ทรงเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากจนแทบจะมีเทพใดเสมอเหมือนในสามโลก และด้วยความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ และกตัญญูขององค์พระพิฆเนศ พระองค์จึงเป็นที่รักยิ่งของทั้งพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี จนพระองค์กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูของบุตรที่มีต่อมารดา 

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงได้รับพรจากองค์วิษณุ ให้ถือพระพิฆเนศเป็นองค์ปฐมเทพในการบูชา หรือเป็นเทพที่ต้องได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นองค์แรกก่อนที่จะไปกราบไหว้บูชาเทพองค์อืนๆในเทวาลัย มิฉะนั้นการบูชานั้นจะไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง

รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง ราคา

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พระพิฆเนศ 4 กร รุ่น"พลังแห่งความเข้มแข็ง" สร้างด้วยวัสดุโลหะทองเหลือง ประดับด้วยคริสตัลสีแดง  ความสูง 24 นิ้ว x กว้าง 11 นิ้ว  โดยศิลปินอิสระ คุณยศจรินทร์ กุลอุบล สร้างในปี พ.ศ. 2562

1. พระเศียรของพระองค์หมายถึงวิญญาณซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิต
2. พระวรกายแสดงถึงการที่ทรงเป็นมนุษย์ที่อยู่บนพื้นปฐพี
3. พระเศียรช้างแสดงถึงความเฉลียวฉลาด
4. เสียงดังที่เปล่งออกมาจากงวงหมายถึงคำว่า “โอม” (ॐ) ซึ่งเป็นเสียงแสดงถึงความเป็นสัจจะของสุริยจักรวาล
5. พระหัตถ์ ทรงตรีศูล นี้สื่อถึงภพทั้งสามภพ ทั้งสวรรค์ ภพมนุษย์ และภพบาดาล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและอุดมสมบูรณ์
6. พระหัตถ์ ทรงงาช้างที่หักครึ่ง ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นปากกาในการเขียนมหากาพย์มหาภารตะให้ฤๅษีวยาส และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละ
7. พระหัตถ์ ทรงปาศะ (เชือก) ที่ทรงใช้ในการนำพามนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งธรรมะและหลุดพ้นพร้อมทรงขจัดอุปสรรคในระหว่างทาง ทรงป้องกันและพันฝ่าความยากลำบาก
8. พระหัตถ์ ทรงขนมโมทกะ หรือขนมลัฑฑูในงวง เป็นการชี้นำว่ามนุษย์จะต้องแสวงหาความหวานชื่นในจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อที่จะได้มีจิตเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆ
 9. พระกรรณที่กว้างใหญ่เหมือนใบพัด หมายความว่าพระองค์ทรงพร้อมที่รับฟังสิ่งที่เราร้องเรียนและเรียกหา
10. นูที่ทรงใช้เป็นพาหนะแสดงถึงความไม่ถือพระองค์ และพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กและเป็นที่รังเกียจของมนุษย์ส่วนมาก

รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านหน้า
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านหน้าขวา
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านข้าง
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านหลัง
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านกว้าง
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองด้านเฉียง
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองหน้าท้อง
รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลืองคริสตัล
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พระพิฆเนศ รุ่นพลังแห่งความเข้มแข็ง
รายการ ราคา จำนวน
1. พระพิฆเนศทองเหลือง สูง 24 นิ้ว 19,500บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.