รูปปั้นพญานาค 7 เศียร

พุทธศิลป์ดินศิลา

เป็นทีมงานประติมากรนักปั้นที่มีความไหลหลงในการสรรสร้างงานศิลปะที่เกิดจากความศรัทธาภายในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในแนวทางพุทธศิลป์ หรือเทวศิลป์ เพียงหวังว่าผลงานจะช่วยจรรโลงใจให้ผู้คนเกิดความศรัทธาในศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งเป็นสิริมงคคลต่อชีวิตของท่านด้วยเทอญ

พระพิฆเนศสามเศียร

พระพิฆเนศ 3 เศียร

ปางตรีมุขคณปติ มหาบารมีสามภพ

พระคันธาระ

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

ปฐมบทแห่งงานประติมากรรมพุทธศิลป์


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2020.  All rights reserved.