รูปปั้นพญานาค 7 เศียร

พุทธศิลป์ดินศิลา

เป็นทีมงานประติมากรนักปั้นที่มีความไหลหลงในการสรรสร้างงานศิลปะที่เกิดจากความศรัทธาภายในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในแนวทางพุทธศิลป์ หรือเทวศิลป์ เพียงหวังว่าผลงานจะช่วยจรรโลงใจให้ผู้คนเกิดความศรัทธาในศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งเป็นสิริมงคคลต่อชีวิตของท่านด้วยเทอญ

พญานาค 1 เศียร 4 ตระกูล รุ่นมหา่บารมีมณีนาคราช

พญานาค รุ่นมหาบารมีมณีนาคราช

พญานาคสี่ตระกูล ประดับด้วยแก้วมณีนาคราชประจำกาย  ขนดตัวอยู่บนกองมหาสมบัติ

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาค 7 เศียร รุ่นมหาเศรษฐี

รูปปั้นพญานาคแผดแผ่พังพานเป็น 7 เศียร รุ่นมหาเศรษฐี ขนดตัวอยู่บนกองเงินและทอง

พระพิฆเนศสามเศียร

พระพิฆเนศ 3 เศียร

ปางตรีมุขคณปติ มหาบารมีสามภพ

พระพิฆเนศสีขาว พระศานตายะ คณปติ

พระพิฆเนศ รุ่นพระศานตายะ คณปติ

พระผู้ประทานความสุข สงม ร่มเย็น และสมหวัง

รูปปั้นพระแม่กาลี กาลียะเทวีศรีมาตา

พระแม่กาลี กาลียะเทวีศรีมาตา

เทวีผู้ปกปักรักษา ผู้ขจัดอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

พระคันธาระ

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

พระพทธรูปสีขาวศิลปะคันธาระ ปฐมบทแห่งงานประติมากรรมพุทธศิลป์

รูปปั้นพระพิฆเนศทองเหลือง

พระพิฆเนศ รุ่นพลังแห่งความเข้มแข็ง

เทพแห่งปัญญาผู้เป็นแสงสว่างนำทางให้ยามท้อใจ ให้เข้มแข็งกล้าหาญ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง


พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.