พญานาคราชสีทอง 7 เศียร

ผู้เปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์บารมี และเป็นผู้คุ้มครองพุทธศาสนา ผู้บันดาลอำนาจวาสนา บารมี และความมั่งคั่งร่ำรวย

พญานาคที่มีพระวรกายหรือเกล็ดเป็นสีทองมหิธาสุวรรณชาต จัดอยู่ในตระกูล"วิรูปักษ์" ถือเป็นพญานาคชั้นสูง มีการถือกำเนิดขึ้นแบบโอปปาติกะ คือกำเนิดขึ้นเองแล้วโตเลยเสมือนเหล่าเทพเทวดา มักจัดอยู่ในชั้นเทพ มีลักษณะสวยงามและโดดเด่นที่สุด มีที่พำนักอาศัยเป็นเวียงวังอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกา เชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์ บารมี และพลังอำนาจสูงที่สุด

อีกทั้งยังเป็นผู้ปกครองเหล่านาคทั้งหลาย ไม่เกรงกลัวแม้มันต์สะกดอาลัมพายน์ของพญาครุฑ  

พญานาคในตระกูลนี้ที่เป็นที่เคารพบูชากันเป็นอันมาก อาทิ...

พญามุจลินทร์นาคราช:  พญานาคราชผู้เปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์บารมี และเป็นผู้คุ้มครองพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว ก็ได้ไปเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิที่ใต้ร่มไม้จิก อันมีนามว่า “มุจลินท์” ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา  แต่ในกาลนั้นเกิดฟ้าฝนคะนองลงมาตลอดทั้ง 7 วัน ปรากฏมีพญานาคนามว่า “มุจลินท์นาคราช” เกิดความเลื่อมใสและได้ถวายอารักขาโดยขนดกายโอบรอบพระพุทธองค์ได้ 7 รอบ แล้วแผ่พังพานเพื่อปกป้องพระวรกาย (เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก)

พญาเพชรภัทรนาคราช:  ผู้มีฉายาว่า “พญาเกล็ดแก้วนาคราช” จุติมาจากเพชรนพรัตน์หรือเพชรเจ็ดสีจากสร้อยพระศอขององค์พระศิวะ บำเพ็ญตบะและบารมีจนแกล่งกล้าจนมีเกล็ดเป็นแก้วเพชรสลับกับทองคำ ทรงเป็นโอรสในพญาอันตนาคราช  มีความเชี่ยวชาญในการรบ มักได้เป็นแม่ทัพใหญ่เสมอในสงครามเทวะหลายต่อหลายครั้ง ทรงมีศาสตราวุธคู่กายเป็นพระขรรถ์วิเศษจากฤษีเทพอัศดร 

Card image cap

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พญานาคราช 7 เศียรสำหรับบูชา เกล็ดสีทอง ขนดตัวอยู่บนกองมหาสมบัติแห่งเมืองบาดาล  สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงประมาณ 11 นิ้ว  นำหนัก 2.5 กิโลกรัม

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

รูปปั้นพญานาค 7 เศียรสีทอง
รายการ ราคา จำนวน
1. สูง 11นิ้ว สีทอง 5,900บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.