พญานาคราช สีขาว

ผู้เปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์ฌานบารมีสูง บันดาลความสำเร็จ อำนาจบารมี และโชคลาภ

พญานาคสีขาว  อยู่ในตระกูลฉัพพยาปุตตะ  ซึ่งเป็นพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีขาวหรือสีรุ้ง ส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุชะ คือกำเนิดจากครรภ์ อาศัยอยู่ในนครบาดาลหรือป่าลึก เป็นพญานาคที่มีความงดงามมากเพราะมักจะมีเกล็ดเหลื่อมหลากสี สวยเหมือนสีรุ้ง มีอิทธิฤทธิ์มาก แต่มักพบได้ยาก เพราะมักอาศัยอยู่นที่ลึกลับ

พญานาคในตระกูลนี้ที่เป็นที่เคารพบูชากันเป็นอันมาก อาทิ...

พญาอนันตนาคราช:   พญานาคาผู้ยิ่งใหญ่เหนือนาคทั้งปวง ผู้ทรงมากด้วยอำนาจ บารมี และอิทธิฤทธิ์ เหนือนาคราชใดๆ  พระองค์เป็นพาหนะคู่บารมีขององค์พระนารายณ์มหาเทพ(พระวิษณุ) เกิดมาก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งปวง และปกติจะขดตัวเป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระนารายณ์อยู่กลางเกษียรสมุทร (ที่มาของนารายณ์บรรทมสินธุ์) มีพระนามเดิมว่า “พระเศษะนาคราช” เป็นพระโอรสของพระฤาษีกัศยปะและนางกัทรุ คำว่าอนันตะแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด นั่นหมายถึง ทรงมีพระวรกายยาวมากจนสามารถพันรอบโลกได้ พระวรกายใหญ่โต เมื่อขยับตัวแต่ละครั้งแผ่นดินจะสั่นสะเทือน บนหัวมีหงอน ที่ครางมีเครา มีพระวรกายสีขาวส่องประกายเรืองรอง ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง แผ่เศ๊ยรได้มากถึงพันเศียร ในขณะที่พญานาคอื่นสามารถแผ่เศียรได้ไม่เกินเก้าเศียร ถือว่าเป็นต้นตระกูลและราชาผู้ยิ่งใหญ่ของนาคทั้งปวง มีอำนาจบารมีและอิทธิฤทธิ์มากมายจนไม่มีพญานาคองค์ไดเทียบได้ สามารถพ่นไฟบัลลัยกัลป์ล้างโลกได้เลยทีเดียว 

Card image cap

งานประติมากรรมรูปปั้นองค์พญานาคราช 7 เศียรสำหรับบูชา เกล็ดสีขาว ขนดตัวอยู่บนกองมหาสมบัติแห่งเมืองบาดาล  สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงประมาณ 11 นิ้ว  นำหนัก 2.5 กิโลกรัม

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พญานาค 7 เศียรสีขาว
รายการ ราคา จำนวน
1. พญานาคปางมหาเศรษฐี สีขาว 5,900บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.