พญาภุชงค์นาคราช

พญาภุชงค์นาคราช

เสริมอำนาจวาสนาบารมี บันดาลโชคลาภ ขจัดสิ่งชั่วร้ายและมนต์ดำต่างๆ

พญาภุชงค์นาคราชเป็นพญานาคประจำพระองค์ขององค์ศิวะมหาเทพ(พระอิศวร) เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดง สามารถแผ่เศียรได้สูงสุดถึงเก้าเศียร แต่ก็มักจะปรากฏเศียรให้เห็นเพียง 1 หรือ 7 เศียร เมื่อจำแลงกายเป็นมนุษย์แล้ว จะดูเป็นฤาษีใจดี รูปร่างสง่างาม อายุดูราวประมาณ 50 ปี บำเพ็ญเพียรอยู่ทางตอนใต้ในน่านน้ำอันดามัน

เป็นพระโอรสของพระฤาษีกัศยปะและนางกัทรุ และทรงเป็นพระอนุชาของพญาอนัตนาคราช

มีพระอัครมเหสีคู่บารมีคือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล หรือแม่ย่าทองคำ ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่อุมาเทวี มเหสีขององค์ศิวะเทพ ทั้งสองพระองค์มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งหมด 24 พระองค์

ท่านทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก และหลังสละราชสมบัติแล้ว ท่านก็ได้เป็นฤาษีบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในวิมานชั้นพรหมจวบจนทุกวันนี้ มีความเมตตาและชอบสอนธรรมะให้ผู้คนและโปรดที่จะช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์

หากได้บูชาท่าน จะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นมงคลเพราะท่านเป็นปู่ฤาษีนาคราชที่มีบารมีสูงระดับชั้นพรหม เป็นจ้าวแห่งพระเวทย์ มีอิทธิฤทธิ์สูง อีกทั้งยังเป็นพญานาคที่ทรงครอบทรัพย์สมบัติมากมายจนไม่สามารถนับได้ ช่วยบันดาลโชคลาภแก่ผู้ศรัทธา

พญาภุชงค์นาคราช ราคา

งานประติมากรรมรูปปั้นขององค์ปู่พญาภุชงค์นาคราช องค์พญานาคราช 7 เศียรสำหรับบูชา เศียรและพระนาภีเป็นสีแดง มีเกล็ดเป็นสีเทาฮินดู  ขนดตัวอยู่บนกองสมบัติแห่งเมืองบาดาล  สร้างด้วยวัสดุผงหินอ่อนผสมพร้อมทำสีพิเศษ  ความสูงประมาณ 11 นิ้ว  นำหนัก 2.5 กิโลกรัม

รูปปั้นพญาภุชงค์นาคราช ด้านหน้า
รูปปั้นพญาภุชงค์นาคราช ด้านขวา
รูปปั้นพญาภุชงค์นาคราช ด้า่นหลัง
พญาภุชงค์นาคราช ด้านหลังซ้าย
รูปปั้นพญาภุชงค์นาคราช ด้านข้าง
รูปปั้นพญาภุชงค์นาคราชด้านซ้าย
Blank Template for Bootstrap
แบบฟอร์มสั่งบูชา

พญาภุชงค์นาคราช 7 เศียร
รายการ ราคา จำนวน
1. พญาภุชงค์นาคราช 5,900บ.

พุทธศิลป์ดินศิลา

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@dinsila.com

    Line ID: @dinsila

Copyright 2024.  All rights reserved.